Skip to main content

Watch 6 live prelims for free starting at 12:15pm ET/9:15am PT on Saturday - Etim vs Forte, Sass vs Castillo, Ogle vs Gripsi, Watson vs Nedkov, Lee vs Tezuka, and Harris vs Gomez.