All
fw
Sig. Strike Accuracy
1 Jimy Hettes 57.29
2 Charles Oliveira 53.13
3 Nik Lentz 52.74
4 Felipe Arantes 49.02
5 Chad Mendes 48.78
6 Dustin Poirier 48.74
7 Diego Brandao 45.15
8 Maximo Blanco 44.75
9 Robert Peralta 44.61
10 Hatsu Hioki 43.60