USA
mw
Sig. Strike Accuracy
2 Trevor Smith 59.08
3 Luke Rockhold 56.04
4 Tim Boetsch 53.64
7 Kelvin Gastelum 52.28
8 Ed Herman 52.00
9 Nate Marquardt 51.37
12 Anthony Smith 46.47
15 Sam Alvey 46.04
18 CB Dollaway 45.17
19 Chris Camozzi 44.94