MEX
All
Takedowns Landed
84 Erik Perez 14
93 Efrain Escudero 13