MEX
ww
Total Strikes Landed
82 Edgar Garcia 80
92 Augusto Montano 60
94 Erick Montano 59