MEX
ww
Total Strikes Landed
99 Augusto Montano 60
100 Erick Montano 59