MEX
ww
Total Strikes Landed
79 Edgar Garcia 80
89 Augusto Montano 60
91 Erick Montano 59