MEX
ww
Total Strikes Landed
82 Augusto Montano 132
84 Erick Montano 119