MEX
ww
Total Strikes Landed
86 Edgar Garcia 81
96 Augusto Montano 60
97 Erick Montano 59