MEX
ww
Sig. Strikes Landed
74 Augusto Montano 118
89 Erick Montano 70