MEX
ww
Sig. Strikes Landed
94 Augusto Montano 51
97 Erick Montano 49