MEX
ww
Sig. Strikes Landed
90 Augusto Montano 51
93 Erick Montano 49