MEX
All
Takedowns Landed
83 Erik Perez 14
94 Efrain Escudero 13