JPN
ww
Total Strikes Landed
44 Yoshihiro Akiyama 238
50 Keita Nakamura 209
71 Kiichi Kunimoto 103
77 Shinsho Anzai 90