JPN
ww
Total Strikes Landed
46 Keita Nakamura 270
54 Yoshihiro Akiyama 238
84 Kiichi Kunimoto 103
89 Shinsho Anzai 90