JPN
ww
Total Strikes Landed
57 Yoshihiro Akiyama 146
74 Kiichi Kunimoto 83
95 Shinsho Anzai 41