JPN
ww
Total Strikes Landed
45 Keita Nakamura 270
51 Yoshihiro Akiyama 238
81 Kiichi Kunimoto 103
87 Shinsho Anzai 90