JPN
ww
Total Strikes Landed
48 Yoshihiro Akiyama 238
54 Keita Nakamura 225
78 Kiichi Kunimoto 103
83 Shinsho Anzai 90