JPN
ww
Total Strikes Landed
37 Keita Nakamura 334
57 Yoshihiro Akiyama 238
87 Kiichi Kunimoto 103
94 Shinsho Anzai 90