JPN
ww
Total Strikes Landed
47 Yoshihiro Akiyama 238
52 Keita Nakamura 225
75 Kiichi Kunimoto 103
80 Shinsho Anzai 90