JPN
ww
Total Strikes Landed
49 Keita Nakamura 270
56 Yoshihiro Akiyama 238
85 Kiichi Kunimoto 103
92 Shinsho Anzai 90