JPN
ww
Total Strikes Landed
43 Yoshihiro Akiyama 238
49 Keita Nakamura 209
71 Kiichi Kunimoto 103
76 Shinsho Anzai 90