JPN
ww
Total Fight Time
53 Keita Nakamura 0:42:17
62 Kiichi Kunimoto 0:32:11
67 Yoshihiro Akiyama 0:30:00
85 Shinsho Anzai 0:15:04