JPN
ww
Total Fight Time
30 Keita Nakamura 1:07:16
62 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
74 Kiichi Kunimoto 0:32:11
94 Shinsho Anzai 0:15:04