JPN
ww
Takedowns Landed
58 Yoshihiro Akiyama 4
63 Kiichi Kunimoto 3
86 Shinsho Anzai 1