JPN
ww
Takedowns Landed
59 Yoshihiro Akiyama 2
72 Shinsho Anzai 1
72 Kiichi Kunimoto 1