JPN
ww
Sig. Strikes Landed
51 Yoshihiro Akiyama 168
63 Keita Nakamura 135
87 Kiichi Kunimoto 63
92 Shinsho Anzai 54