JPN
ww
Sig. Strikes Landed
51 Yoshihiro Akiyama 168
54 Keita Nakamura 159
93 Kiichi Kunimoto 63
97 Shinsho Anzai 54