JPN
ww
Sig. Strikes Landed
48 Yoshihiro Akiyama 168
67 Keita Nakamura 94
79 Kiichi Kunimoto 63
87 Shinsho Anzai 54