JPN
ww
Sig. Strikes Landed
49 Yoshihiro Akiyama 168
72 Keita Nakamura 94
82 Kiichi Kunimoto 63
89 Shinsho Anzai 54