JPN
ww
Sig. Strikes Landed
43 Yoshihiro Akiyama 168
65 Keita Nakamura 88
77 Kiichi Kunimoto 63
82 Shinsho Anzai 54