JPN
ww
Sig. Strikes Landed
51 Yoshihiro Akiyama 168
64 Keita Nakamura 135
91 Kiichi Kunimoto 63
95 Shinsho Anzai 54