JPN
ww
Sig. Strikes Landed
58 Yoshihiro Akiyama 90
72 Kiichi Kunimoto 53
90 Shinsho Anzai 31