JPN
ww
Sig. Strikes Landed
45 Yoshihiro Akiyama 168
65 Keita Nakamura 88
76 Kiichi Kunimoto 63
83 Shinsho Anzai 54