JPN
ww
Sig. Strikes Landed
60 Yoshihiro Akiyama 90
62 Keita Nakamura 88
74 Kiichi Kunimoto 63
80 Shinsho Anzai 54