JPN
ww
Sig. Strikes Landed
64 Yoshihiro Akiyama 90
78 Kiichi Kunimoto 53
96 Shinsho Anzai 31