JPN
ww
Sig. Strikes Landed
49 Yoshihiro Akiyama 168
71 Keita Nakamura 94
80 Kiichi Kunimoto 63
88 Shinsho Anzai 54