JPN
ww
Knockdowns Landed
67 Yoshihiro Akiyama 0
67 Shinsho Anzai 0
67 Kiichi Kunimoto 0