JPN
ww
Knockdowns Landed
30 Keita Nakamura 2
70 Yoshihiro Akiyama 0
70 Shinsho Anzai 0
70 Kiichi Kunimoto 0