JPN
ww
Knockdowns Landed
65 Yoshihiro Akiyama 0
65 Shinsho Anzai 0
65 Kiichi Kunimoto 0