JPN
ww
Knockdowns Landed
60 Yoshihiro Akiyama 0
60 Shinsho Anzai 0
60 Kiichi Kunimoto 0