JPN
ww
Knockdowns Landed
57 Yoshihiro Akiyama 0
57 Shinsho Anzai 0
57 Kiichi Kunimoto 0