JPN
ww
Knockdowns Landed
59 Yoshihiro Akiyama 0
59 Shinsho Anzai 0
59 Kiichi Kunimoto 0