JPN
ww
Knockdowns Landed
55 Yoshihiro Akiyama 0
55 Shinsho Anzai 0
55 Kiichi Kunimoto 0