JPN
fw
Total Strikes Landed
27 Tatsuya Kawajiri 269
29 Mizuto Hirota 252
54 Teruto Ishihara 120
74 Katsunori Kikuno 35