JPN
fw
Total Strikes Landed
28 Mizuto Hirota 252
31 Tatsuya Kawajiri 242
60 Teruto Ishihara 89
73 Katsunori Kikuno 35