JPN
fw
Total Strikes Landed
26 Tatsuya Kawajiri 269
28 Mizuto Hirota 252
53 Teruto Ishihara 120
72 Katsunori Kikuno 35