JPN
fw
Total Fight Time
25 Tatsuya Kawajiri 0:50:50
30 Mizuto Hirota 0:45:00
64 Teruto Ishihara 0:15:00
78 Katsunori Kikuno 0:08:37