JPN
fw
Total Fight Time
17 Tatsuya Kawajiri 1:20:50
35 Mizuto Hirota 0:45:00
59 Teruto Ishihara 0:23:06
83 Katsunori Kikuno 0:08:37