JPN
fw
Sig. Strikes Landed
24 Mizuto Hirota 168
45 Teruto Ishihara 88
52 Tatsuya Kawajiri 73
64 Katsunori Kikuno 34