JPN
fw
Sig. Strikes Landed
28 Mizuto Hirota 168
38 Teruto Ishihara 115
39 Tatsuya Kawajiri 113
65 Katsunori Kikuno 34