JPN
fw
Sig. Strikes Landed
26 Mizuto Hirota 168
37 Teruto Ishihara 115
38 Tatsuya Kawajiri 113
66 Katsunori Kikuno 34