JPN
fw
Sig. Strikes Landed
29 Mizuto Hirota 168
34 Tatsuya Kawajiri 136
38 Teruto Ishihara 128
68 Katsunori Kikuno 34