JPN
fw
Sig. Strikes Landed
26 Mizuto Hirota 168
38 Tatsuya Kawajiri 101
50 Teruto Ishihara 88
67 Katsunori Kikuno 34