CYP
All
Takedown Defense
57 Costas Philippou 72.50