CAN
mw
Total Strikes Landed
15 Patrick Cote 396
25 Elias Theodorou 257
75 Sheldon Westcott 18