CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
32 Elias Theodorou 202
86 Sheldon Westcott 18