CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
24 Elias Theodorou 297
75 Sheldon Westcott 18