CAN
mw
Total Strikes Landed
15 Patrick Cote 396
24 Elias Theodorou 257
77 Sheldon Westcott 18