CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
18 Elias Theodorou 384
76 Sheldon Westcott 18