CAN
mw
Total Strikes Landed
16 Patrick Cote 396
31 Elias Theodorou 202
88 Sheldon Westcott 18