CAN
mw
Total Strikes Landed
19 Patrick Cote 396
50 Elias Theodorou 98
87 Sheldon Westcott 18