CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
19 Elias Theodorou 384
81 Sheldon Westcott 18