CAN
mw
Total Strikes Landed
18 Patrick Cote 396
33 Elias Theodorou 202
87 Sheldon Westcott 18