CAN
mw
Total Strikes Landed
16 Patrick Cote 396
27 Elias Theodorou 257
87 Sheldon Westcott 18