CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
32 Elias Theodorou 202
88 Sheldon Westcott 18