CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
27 Elias Theodorou 257
83 Sheldon Westcott 18