CAN
mw
Total Strikes Landed
16 Patrick Cote 396
28 Elias Theodorou 257
86 Sheldon Westcott 18