CAN
mw
Total Fight Time
9 Patrick Cote 1:56:52
51 Elias Theodorou 0:24:41
76 Sheldon Westcott 0:09:41