CAN
mw
Total Fight Time
11 Patrick Cote 1:56:52
40 Elias Theodorou 0:33:48
79 Sheldon Westcott 0:09:41