CAN
mw
Total Fight Time
10 Patrick Cote 1:56:52
39 Elias Theodorou 0:33:48
75 Sheldon Westcott 0:09:41