CAN
mw
Total Fight Time
10 Patrick Cote 1:56:52
75 Elias Theodorou 0:09:41
75 Sheldon Westcott 0:09:41