BRA
All
Submission Attempts
7 Demian Maia 20
8 Charles Oliveira 19
14 Gleison Tibau 16
16 Thales Leites 15
16 Thiago Tavares 15
22 Rani Yahya 13
27 Rafael dos Anjos 12
29 Gabriel Gonzaga 11
33 Minotauro Nogueira 10
37 Roan Carneiro 9