BRA
ww
Takedown Defense
15 Thiago Alves 66.00
24 Erick Silva 56.70