BRA
ww
Takedown Defense
16 Thiago Alves 66.00
24 Erick Silva 60.60