BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 66.00
25 Erick Silva 60.60