BRA
ww
Takedown Defense
17 Thiago Alves 65.10
25 Erick Silva 58.10