BRA
ww
Takedown Defense
12 Thiago Alves 66.00
16 Paulo Thiago 63.80
22 Erick Silva 56.70