BRA
ww
Takedown Defense
13 Thiago Alves 66.00
17 Paulo Thiago 63.80
23 Erick Silva 56.70