BRA
ww
Takedown Defense
17 Thiago Alves 65.40
28 Erick Silva 59.60