BRA
ww
Takedown Defense
19 Thiago Alves 65.10
25 Erick Silva 60.60