BRA
ww
Takedown Defense
16 Thiago Alves 65.10
22 Erick Silva 59.50