BRA
ww
Takedown Accuracy
16 Alex Oliveira 37.80
19 Demian Maia 33.70
20 Sergio Moraes 33.30