BRA
ww
Submission Attempts
5 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
12 Thiago Alves 6
16 Warlley Alves 5
16 Alex Oliveira 5
21 Dhiego Lima 4
27 Sergio Moraes 3
27 Elizeu Zaleski dos Santos 3
48 Luan Chagas 1
48 Rafael Dos Anjos 1