BRA
ww
Submission Attempts
5 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
12 Thiago Alves 6
16 Warlley Alves 5
16 Alex Oliveira 5
22 Dhiego Lima 4
28 Sergio Moraes 3
28 Elizeu Zaleski dos Santos 3
38 Rafael Dos Anjos 2
50 Luan Chagas 1