BRA
ww
Strike Differential
9 Elizeu Zaleski dos Santos 1.36
26 Alex Oliveira 0.68
31 Thiago Alves 0.46
41 Dhiego Lima 0.08
48 Demian Maia -0.32
57 Sergio Moraes -0.77
60 Warlley Alves -1.23
64 Erick Silva -1.68