BRA
ww
Strike Differential
8 Elizeu Zaleski dos Santos 1.41
24 Alex Oliveira 0.68
29 Thiago Alves 0.46
40 Dhiego Lima 0.08
46 Demian Maia -0.16
56 Sergio Moraes -0.77
62 Warlley Alves -1.64
63 Erick Silva -1.68