BRA
ww
Strike Differential
11 Thiago Alves 0.72
27 Paulo Thiago -0.28
29 Demian Maia -0.37
35 Erick Silva -2.47