BRA
ww
Strike Differential
19 Alex Oliveira 0.68
20 Thiago Alves 0.53
28 Demian Maia 0.22
46 Sergio Moraes -0.42
51 Erick Silva -1.53
55 Warlley Alves -2.14