BRA
ww
Strike Differential
11 Thiago Alves 0.72
30 Demian Maia -0.37
36 Erick Silva -2.47