BRA
ww
Strike Differential
20 Alex Oliveira 0.66
21 Thiago Alves 0.53
34 Demian Maia 0.03
48 Sergio Moraes -0.44
53 Erick Silva -1.53
57 Warlley Alves -2.14