BRA
ww
Strike Differential
9 Thiago Alves 0.72
24 Paulo Thiago -0.27
26 Erick Silva -0.42
29 Demian Maia -0.58