BRA
ww
Strikes Landed per Minute
10 Thiago Alves 3.56
19 Erick Silva 2.61
31 Demian Maia 1.66
32 Paulo Thiago 1.64