BRA
ww
Strikes Landed per Minute
9 Elizeu Zaleski dos Santos 4.52
27 Thiago Alves 3.68
39 Warlley Alves 2.95
41 Erick Silva 2.77
50 Sergio Moraes 2.36
54 Alex Oliveira 2.10
60 Demian Maia 1.77