BRA
ww
Strikes Landed per Minute
9 Thiago Alves 3.56
15 Erick Silva 2.83
30 Demian Maia 1.60
31 Paulo Thiago 1.49