BRA
ww
Strikes Landed per Minute
26 Thiago Alves 3.68
33 Warlley Alves 3.06
37 Erick Silva 2.77
48 Sergio Moraes 2.36
52 Alex Oliveira 2.10
58 Demian Maia 1.62