BRA
ww
Strikes Landed per Minute
11 Thiago Alves 3.56
21 Erick Silva 2.61
35 Paulo Thiago 1.71
36 Demian Maia 1.66