BRA
ww
Knockdowns Landed
1 Thiago Alves 13
14 Luan Chagas 4
22 Alberto Mina 3
22 Erick Silva 3
36 Alex Oliveira 2
52 Dhiego Lima 1
52 Demian Maia 1
52 Sergio Moraes 1
76 Warlley Alves 0
76 Gilbert Burns 0