BRA
mw
Takedown Accuracy
9 Rafael Natal 34.80
11 Thales Leites 31.60
14 Demian Maia 29.40