BRA
mw
Takedown Accuracy
8 Rafael Natal 38.30
13 Thales Leites 31.60
16 Demian Maia 29.40