BRA
mw
Takedown Accuracy
8 Rafael Natal 34.80
10 Thales Leites 31.30
13 Demian Maia 29.40