BRA
lhw
Sig. Strike Accuracy
1 Fabio Maldonado 60.22
2 Lyoto Machida 56.02
5 Mauricio Rua 51.95
13 Glover Teixeira 45.53
21 Antonio Rogerio Nogueira 34.95