BRA
lhw
Sig. Strike Accuracy
1 Fabio Maldonado 60.86
3 Lyoto Machida 56.02
4 Mauricio Rua 52.37
8 Glover Teixeira 44.77
14 Antonio Rogerio Nogueira 33.53