BRA
All
Submission Attempts
11 Demian Maia 17
12 Gleison Tibau 16
15 Thiago Tavares 14
17 Thales Leites 13
23 Charles Oliveira 12
23 Paulo Thiago 12
30 Gabriel Gonzaga 10
30 Minotauro Nogueira 10
37 Rafael dos Anjos 9
37 Rani Yahya 9